Brother Capital

Công ty TNHH tài chính Brother – Brothercapital

    • Dịch vụ đáo hạn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng
    • Đầu tư (bỏ tiền đầu tư dự án)
    • Cho thuê tài chính (không biết chức năng chính của mục này)
    • Cầm cố tài sản